skuldra

Bättre hälsa hos äldre personer som får massage

Fysisk och emotionell nedgång hos äldre vuxna är en allvarlig fråga som påverkar inte bara livskvalitet utan också mottagliheten för skada och sjukdom. Icke-farmalogiska behandlingar är viktiga för att kunna minska medicinering och ev.läkemedelsbiverkningar.Resultaten från en ny studie visar att äldre vuxna som rapporterade användning av massage under det senaste året hade signifikant bättre hälsoutfall avseende emotionellt välbefinnade, mindre begränsningar på grund av nedsatt fysisk funktion, och mindre begränsningar på grund av känslomässiga problem. Resultaten med fokus på massage för den äldre befolkningen är motiverade.

Massage&Kroppsvård nr 3-2011

Källa: Journal of Bodywork and the Movement Therapies 

12 saker du inte visste att man kan använda massage till

1. Huvudvärk
En lite mer djupgående variant som liknar den klassiska massagen kan lindra huvudvärk. Studier gjorda i USA visar även att människor som lider av migrän blir hjälpta av massage. Attackerna kommer inte lika ofta, de sover bättre och är inte lika stressade.

2. Våld och konflikter, mobbing
Massage har visat sig vara ett praktiskt verktyg till att träna empati och tillit. Att massera varandra ökar förståelsen för den andre. Studier gjorda i usa visar att ungdomar som får massage blir mindre aggressiva. Det svenska projektet "Massage mot våld" visar på liknande resultat.

3. Domningar
Domningarna som bottnar i muskulära problem kan försvinna med hjälp av knådningar och strykningar.

4. Värk
Studier gjorda på patienter med fibromyalgi visar att de både har mindre värk och sover bättre efter en serie behandlingar.

5. Depression
Massage kan ha en positiv effekt på depressioner. Studier gjorda på nyblivna mammor som drabbats av förlossningsdepressioner visar till exempel att de mår bättre om de masseras av sin partner. Antalet stresshormoner minskar i blodet och halten av välbefinnandehormonerna serotonin och dopamin ökar.

6. Stress
Flera mindre studier visar att massage minskar stress och bidrar till ökad avslappning.

7. Infektionskänslighet
Studier tyder på att massage kan ha en gynnsam påverkan på immunförsvaret.

8. Cirkulationsbesvär
Det beror på vad problemen bottnar i, men om det till exempel handlar om spända muskler kan massage lindra besvären.

9. Sömnproblem
Massage kan lindra ångest och hjälpa stressade att slappna av. Det bidrar i sin tur till bättre sömn. Enligt en studie gjord i usa sover barn bättre om de masseras av mamma eller pappa innan de somnar.

10. Stelhet
Svensk klassisk massage som både arbetar med stretching och muskeltöjningar kan mjuka upp stela partier. Resultatet blir ännu bättre om patienten får i uppgift att göra en rad övningar hemma som förlänger effekten av behandlingen.

11. Bättra på mattebetyget
Många upplever att de arbetar mer fokuserat efter en behandling. Studier visar till exempel att förmågan att göra matematiska experiment ökar.

12. Tandgnissling
Om det beror på tillfälliga spänningar i käkleder och "tuggmuskler" så kan de lösas upp av massage.

Massage påverkar generna i muskler

Massage må vara avslappnande, men än så länge finns det lite vetenskapligt stöd för att massage har några positiva effekter. Men nu publiceras en av de första studierna som visar att muskelmassage har effekt på generna i muskelceller. Bland annat minskade aktiviteten hos gener som är inblandade i inflammationsprocesser.

Kanadensiska och amerikanska forskare lät i ett försök elva personer träna på motionscykel. De fick sedan tio minuters massage på det ena låret, innan man sedan tog vävnadsprover från båda benens lårmuskler.

Enligt resultaten var det mindre inflammation i den lårmuskel som hade blivit masserad efter träningspasset, massage gav alltså liknande effekt som antiinflammatoriska läkemedel.

I den muskel som fick massage såg forskarna dessutom att mitokondrierna, de delar i en cell som förbränner energi, stimulerats att bli fler. Forskarnas slutsats är att studien ger stöd till att massage kan vara ett komplement till läkemedel för patienter med inflammerade eller smärtande muskler.

Lars-Eric Thornell är professor i anatomi och forskar själv om vad som händer i muskler efter träning.

– Det är helt klart skönt och bra med massage och eftersom det känns bra och man mjukar upp, så är det bra om det finns indikationer på att det minskar inflammation, säger Lars-Eric Thornell.

Referens: Crane et al. Massage Therapy Attenuates Inflammatory Signaling After Exercise-Induced Muscle Damage. Sci. Transl. Med. 4, 119ra13 (2012).

Muskelsmärta ger sämre återhämtning

Personer med långvarig nacksmärta har svårare att varva ner kroppens stressystem.De är också ofta mindre fysiskt aktiva än andra visar en avhandling från Högskolan i Gävle.

 

För att man ska kunna varva ner och återhämta sig måste det råda balans i kroppens

autonoma nervsystem, men långvarig smärta i muskler kan skapa en stress som gör att balansen rubbas.

Därför försämras återhämtningen unde sömn och vila,enligt studien.

Bot ger bättring för jobben

Till Sveriges politiker vill jag rikta en begäran om införande av bot-avdrag för friskvård för privatpersoner. Senaste prognosen från arbetsförmedlingen visar 40 000 fler arbetslösa under 2013–2014.

Det är hög tid att satsa ännu mer på tjänster från av småföretag. Införda rut- och rot-avdrag har medfört minskad arbetslöshet, ökade skatteintäkter och förbättrad konkurrens då fler "vita" jobb skapats.Regeringens arbetslinje har medfört att de som arbetar tjänar mer tack vare jobbskatteavdraget samtidigt som arbetslösa och sjuka har satts under hårdare press att komma in på arbetsmarknaden. Pressen på de som arbetar har också ökat, vilket betyder att de måste hålla sig friska längre tid för att klara av den ökade arbetsbördan. De som blir sjuka måste snabbt bli friska och börja jobba. Detta sätter i sin tur press på sjukvården, som redan går på knäna av arbetstrycket. Ett bot-avdrag skulle göra det billigare för den enskilde att förebygga sjukdom och fler människor skulle få möjlighet att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Det skulle minska sjukskrivningarna och vård- köerna, öka skatteintäkterna, minska arbetslösheten och lidandet. Skattemyndigheten har redan definierat vad som är friskvård och avdragsgillt för företagen och bot-avdraget skulle kunna falla inom ramen för samma definition. Kroppsterapeuternas yrkesförbund driver frågan om bot-avdrag sedan några år. Nu är det läge att införa det.

Attila Flamborg Ordförande i Näringsmedicinska Terapeutförbundet, NMTF